Get Adobe Flash player

Conditii de redactare

 

 

REZUMATE

 

Criterii de redactare si evaluare a rezumatelor

 

 • - Rezumatele vor fi redactate in format electronic, in Microsoft Word (format .DOC sau .DOCX), cu font Times New Roman, marimea 12, la un rind, aliniat la stinga, CU caractere diacritice românesti.
 • - Titlul va fi scris cu bold, in acelasi format ca si textul, centrat, iar sub titlu se va scrie intre paranteze, centrat... (rezumat).
 • - Autorul (autorii) vor fi scrisi cu acelasi font si marime a literei, sub titlul, cu o linie libera deasupra primului autor. Sub numele fiecarui lor se va scrie institutia in care lucreaza, cu litere aldine (italics).


Exemplu:
Autori: A. Comanescu(*), F. Dobre(**), I. Gheorghe (***)
Afiliere:
(*) Universitatea din București, 

(**) Institutul de Științele Educației, București 

(***) Ministerul ...


- Primul autor inscris va fi, de regula, cel care va sustine prezentarea.
- Marimea recomandata a rezumatelor este intre 200-300 de cuvinte, exclusiv titlul si autorii.
- Cuvinte cheie: intre 5 si 8.
- Subtitulurile rezumatului vor fi scoase in evidenta cu litere ingrosate (bold).

 

 

In functie de specificul studiului prezentat, rezumatele vor respecta cerinte diferite:

 

 

Pentru studii empirice / experimentale:

 1. Tema si obiectivul cercetarii, sumarizate pe cit posibil intr-o fraza.
 2. Participanti, specificind caracteristicile esantionului – numar, categorie (ex: de virsta, profesionala, clinica, etc.), virsta, sex.
 3. Metoda de cercetare, incluzind – in functie de specificul cercetarii realizate – aparatura, procedurile de colectare a datelor, strategiile (ex: psihoterapeutice, educationale, etc.) utilizate, numele complete ale testelor aplicate.
 4. Rezultate.
 5. Concluzii, cu implicatiile si aplicatiile rezultatelor, sumarizate intr-o fraza.

 

 

Pentru sinteze teoretice (reviews):

 1. Tema studiului, intr-o fraza.
 2. Obiectivul, teza principala, sau constructul teoretic de la care porneste studiul.
 3. Sursele utilizate (ex: baze de date, tipul de literatura analizata, eventual criteriile de selectie a acesteia).
 4. Concluziile principale la care s-a ajuns in urma sintezei teoretice.

 

 

Pentru studii de caz:

 1. Tema si obiectivul studiului.
 2. Caracteristicile relevante ale individului sau organizatiei prezentate.
 3. Natura problemei prezentate si/sau solutia pentru problema ilustrata de studiul de caz.
 4. Intrebarile pe care cazul analizat le ridica pentru alte cercetari sau teorii.

 

 

 

LUCRARI IN EXTENSO

 

 

Instructiuni de editare

 

 

 

POSTERE

 

 

Ce trebuie sã continã posterul?


Posterul cuprinde, de obicei, 4 sectiuni care adreseazã urmãtoarele întrebãri:
• Care este tema de cercetare?
• De ce ati ales sã cercetati acest aspect?
• Cum realizati cercetarea acestui subiect (subiecti, metode)?
• Care este nivelul la care ati ajuns cu cercetarea pânã acum (rezultate, discutii)?


Structura si redactarea posterului


Posterul trebuie sã includã o sectiune de titlu
a. Titlul prezentãrii
b. Numele autorului si co-autorilor
c. Afilierea (institutie, department)

 

Spatiu şi Materiale:


 

 • Panourile de prezentare a posterelor vor avea urmãtoarele dimensiuni: 120 cm/84 cm (A0). Prin urmare este recomandat sã aveti un poster care are maximum 120 cm înãltime şi 84 cm lãtime.
 • Este necesarã o dispunere verticalã/portrait a posterului.
 • Posterul va fi prins de panou cu banda adezivã. Vã recomandãm sã aveti la dumneavoastrã bandã adezivã şi foarfece, necesare pentru afişarea posterului pe panou.
 • Dacã nu aveti posibilitatea de a printa posterul pe o singurã coalã A0, atunci puteti sã îl creati ca fiind alcãtuit din mai multe slide-uri în PowerPoint. De asemenea, desfãsurarea slide-urile trebuie sã se încadreze în spatiul cu dimensiunile de maximum 120 cm înãltime şi 84 cm lãtime.
 • Prezentarea posterului: Participantii interesati de cercetarea dvs vor citi posterul, dupã care, eventual, vor formula întrebãri cu privire la continutul prezentat. Cadrul de prezentare mult mai lejer pe care îl presupune posterul vã va da oportunitatea sã discutati în detaliu despre ideile de cercetare prezentate (si de ce nu, chiar despre unele noi). Nu existã un timp limitã acordat fiecãrui participant cu care discutati, dar organizati-vã de aşa natura încât sã nu neglijati pe nimeni.
 • Fiti pregãtiti sã puteti face o prezentare a posterului în 2-3 minute, în caz cã participantii interesati vã vor solicita acest lucru. Pregãtirea anterioarã a acestei prezentãri vã va ajuta sã fiti scurt, concis, sã furnizati ideile principale ale cercetãrii.
 • Cópii pentru participanti: puteti realiza copii ale posterului (fie o copie completã, fie o formã contrasã) pe care sã le imprimati în format A4 şi sã le oferiti participantilor interesati de cercetarea dvs. Includeti în aceastã copie detalii de contact (numar telefon, adresã de e-mail, adresã poştalã, etc), în caz cã doriti sã pãstrati legãtura cu cei interesati de activitatea dvs.